GeoNatura logo

GeoNatura AB
Dataanalys & syntes

Portfölj

Här kan du läsa om uppdrag som GeoNatura arbetar med just nu eller har nyligen uppfört. Det visar lite av vad företaget kan göra för dig. Ta gärna kontakt om du önskar få referenser från dessa kunder som kan berätta för dig om hur GeoNatura bidrog till deras uppdrag.


Samordning av fjärranalysinitiativ, Havs- och vattenmyndigheten

GeoNatura bidrar med kunskap och erfarenhet om fjärranalys och datahantering till samordning av Havs- och vattenmyndighetens initiativ för att främja användningen av satellitdata från Copernicus programmet, framförallt Copernicus Marine Service, med syfte att bättre bevaka och förvalta marina och vattenmiljöer.


Implementering av Inspire-direktivet, Havs- och vattenmyndigheten

GeoNatura bidrog med kunskap och erfarenhet om data harmonisering och metadatahantering till Havs- och vattenmyndighetens implementering av Inspire-direktivet (2007/2/EC). Arbetet berörde harmonisering av geodatamängder till Inspire-direktivets krav med hale>>studio, utformning av ATOM flöden, omfattande tester av metadata och tjänster, samt utbildning av personal.


Kartläggning av fysiska parametrar för svenska sjöar, Havs- och vattenmyndigheten

GeoNatura bidrog med kompetens inom GIS analyser till att kartlägga och analysera fysiska parametrar i svenska sjöar för Havs- och vattenmyndigheten. Projektet innebar omfattande datahantering, GIS analyser, klassificering och syntes av fysiska parametrar i sjöarnas omgivning från olika datakällor.


Harmonisering av datamängder till Inspire-direktivet, Jordbruksverket

GeoNatura bidrog med kunskap och erfarenhet om data- och metadatahantering till Jordbruksverkets implementering av Inspire-direktivet (2007/2/EC). Arbetet berörde huvudsakligen harmonisering av geodatamängder med hjälp av hale>>studio, utformning av ATOM flöden, omfattande tester av metadata och tjänster, samt samarbete med Lantmäteriet för att testa och förbättra Geodataportalens hantering av metadata för EU:s Integrated Administration and Control System (IACS).


Implementering av Inspire-direktivet, Sametinget

GeoNatura bidrog till Sametingets implementering av nedladdningstjänster enligt Inspire-direktivet (2007/2/EC). Arbetet berörde utformning av ATOM flöden samt omfattande tester av metadata och tjänster.


Hantering av metadata, MetaGIS

GeoNatura utvecklade Python kod åt MetaGIS för extrahering och rapportering av metadata ur en CSW metadatakatalog. Koden används i en av Sveriges tyngsta och viktigaste offentliga metadatakataloger.