GeoNatura logo

GeoNatura
Dataanalys & syntes

Nedan finns några erfarenheter som visar en del av det som GeoNatura kan göra för dig och din organisation.


Harmonisering av datamängder till Inspire-direktivets krav på Jordbruksverket

Sedan november 2021 bistår GeoNatura med kunskap och erfarenhet om data- och metadatahantering till Jordbruksverkets implementering av Inspire-direktivet (2007/2/EC). Arbetet berör mest harmonisering av datamängder med hjälp av hale studio.


Samordning av fjärranalysinitiativ på Havs- och Vattenmyndigheten

Sedan april 2021 bistår GeoNatura med kunskap och erfarenhet om fjärranalys och dataförvaltning till samordning av Havs- och vattenmyndighetens initiativ för att utnyttja satellitdata för att bevaka havets hälsa.


Implementering av Inspire-direktivet på Havs- och Vattenmyndigheten

Sedan november 2020 bistår GeoNatura med kunskap och erfarenhet om data- och metadatahantering till Havs- och vattenmyndighetens implementering av Inspire-direktivet (2007/2/EC).


Hantering av metadata

Under november 2020 utvecklade GeoNatura Python kod åt MetaGIS AB för extrahering och rapportering av metadata ur en CSW metadatakatalog.


Flera andra exempel av studier och annat jag har gjort kan du läsa på bloggarna Scientia Plus Conscientia och Epistulae Astronomicae. Du hittar också kod jag har utvecklat på min GitHub sida.