GeoNatura logo

GeoNatura
Dataanalys & syntes

Nedan finns några erfarenheter som visar en del av det som GeoNatura kan göra för dig och din organisation.


Professionell hantering av geografiska data och metadata

GeoNatura samarbetar med MetaGIS och Gitter för att erbjuda ett komplett stöd med professionell hantering av geografiska metadata. Tillsammans erbjuder vi en omfattande kompetens inom:


Harmonisering av datamängder till Inspire-direktivets krav på Jordbruksverket

Från november 2021 bidrar GeoNatura med kunskap och erfarenhet om data- och metadatahantering till Jordbruksverkets implementering av Inspire-direktivet (2007/2/EC). Arbetet berör mest harmonisering av datamängder med hjälp av hale studio.


Samordning av fjärranalysinitiativ på Havs- och Vattenmyndigheten

Från april 2021 bidrar GeoNatura med kunskap och erfarenhet om fjärranalys och dataförvaltning till samordning av Havs- och vattenmyndighetens initiativ för att bättre utnyttja satellitdata, i synnerhet från Copernicus programmet, för att bevaka havets och vattendragens hälsa.


Implementering av Inspire-direktivet på Havs- och Vattenmyndigheten

Från november 2020 bidrar GeoNatura med kunskap och erfarenhet om data harmonisering och metadatahantering till Havs- och vattenmyndighetens implementering av Inspire-direktivet (2007/2/EC).


Hantering av metadata

Under november 2020 utvecklade GeoNatura Python kod åt MetaGIS för extrahering och rapportering av metadata ur en CSW metadatakatalog.


Flera andra exempel av studier och annat jag har gjort kan du läsa på bloggarna Scientia Plus Conscientia och Epistulae Astronomicae. Du hittar också kod jag har utvecklat på min GitHub sida.