GeoNatura logo

GeoNatura
Dataanalys & syntes

Om GeoNatura AB

Geonatura AB startades år 2020 av Hernán De Angelis för att hjälpa andra att lyckas med sina utmaningar med dataanalys, dataflöden och informationshantering.

Genom företaget erbjuder jag konsultjänster inom alla områden som berör min expertis, främst inom geodata och miljödata, samt deras metadata och digitala hanteringssystem. För dig som är insatt: jag ägnar mig åt både geomatik och geoinformatik.

När du anlitar GeoNatura får du tillgång till mångårig erfarenhet med alla steg i ett dataflöde, från insamling till tillgängliggörande, genom informationsklassning, metadatahantering, harmonisering, automatisering, anpassning till standarder, kvalitetskontroll, validering, sammanställning och visualisering.

Du får också tillgång till en engagerad, tillgänglig, och positiv samarbetspartner.

Ta gärna kontakt för att veta mer om vad jag kan göra för dig: info at geonatura dot se