GeoNatura logo

GeoNatura
Dataanalys & syntes

Hernán De Angelis - kortfattad CV

HDA

Jag har ägnat mig åt insamling, bearbetning, analys, syntes och visualisering av data sedan 1996, i olika former och roller: som forskare, universitetslärare, projektledare, tekniker och tjänsteman.

Jag har arbetat framförallt med geografiska miljödata, satellitbilder, kartor och metadata, men kan en hel del om andra typer av data. I arbetet har det alltid ingått omfattande bearbetning av data genom kodning i olika datorspråk, samt installering och konfigurering av arbetsflöde och databehandlingsmiljöer. Min arbetslivserfarenhet hamnar därför inom både geomatik som geoinformatik.

Under mina 16 år som glaciär- och polarforskare har jag även haft förmånen att delta i över ett dussin expeditioner till polar- och bergsmiljöer jorden runt, där jag ägnade mig åt datainsamling i fält.

Jag är utbildad geolog (masternivå), naturgeograf (filosofie doktor) och högskolelärare. Jag är författare och medförfattare till flera publikationer, i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bokkapitel, kod, och populärvetenskapliga artiklar.

År 2020 startade jag GeoNatura AB med syfte att hjälpa organisationer att lyckas med sina utmaningar med informationshantering, analyser och informationsflöden.

På fritiden är jag gärna ute i naturen: på en löp-, cykel- eller kanottur under dagen, eller under stjärnorna på natten. Jag är en friluftsmänniska och amatörastronom med intresse för variabla stjärnor.

Kunskaper och färdigheter

Arbetslivserfarenheter

Utbildning

Annan relevant utbildning

Länkar

LinkedIn: hernan-de-angelis-geonatura

GitHub: dhdeangelis

ORCID: 0000-0002-8584-272X

Google Scholar: Hernán De Angelis

Blogg om geomatik, geovetenskap & miljö: Scientia Plus Conscientia

Blogg om amatörastronomi: Epistulae Astronomicae