GeoNatura logo

GeoNatura
Dataanalys & syntes

Hernán De Angelis - kortfattad CV

HDA

Jag är utbildad geolog (MSc) och naturgeograf (PhD). Jag började min karriär inom den akademiska världen där jag ägnade mig åt forskning och undervisning, framförallt inom glaciologi, fjärranalys och GIS. Efter det arbetade jag några år i offentlig sektorn med hantering av miljöinformation, framförallt geodata och Inspire-direktivet. År 2020 startade jag GeoNatura AB där jag erbjuder konsulttjänster inom dataanalys och informationshantering.

Jag har arbetat framförallt med geografiska data men kan en hel del om andra typer av data. I mitt arbete har det alltid ingått omfattande bearbetning av data genom kodning i olika datorspråk, samt design, konfigurering och implementering av arbetsflöden. Min arbetslivserfarenhet omfattar därför både geomatik som geoinformatik.

Jag är författare och medförfattare till flera publikationer, i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bokkapitel, kod, och populärvetenskapliga artiklar. I mina 16+ år som glaciär- och polarforskare har jag även haft förmånen att delta i ett dussin expeditioner till polar- och bergsmiljöer jorden runt, där jag ägnade mig åt datainsamling i fält.

Jag intresserad av naturvetenskap i allmänhet, miljömässig hållbarhet, samt frågor om öppen vetenskap, öppen data och öppen källkod.

På fritiden är jag gärna ute i naturen: på en löp-, cykel- eller kanottur under dagen, eller under stjärnorna på natten. Jag är en friluftsmänniska och amatörastronom med intresse för variabla stjärnor.

Kunskaper och färdigheter

Arbetslivserfarenheter

Utbildning

Annan relevant utbildning

Länkar

LinkedIn: hernan-de-angelis-geonatura

GitHub: dhdeangelis

ORCID: 0000-0002-8584-272X

Google Scholar: Hernán De Angelis

Mastodon: @hdeangelis@mstdn.social