GeoNatura logo

GeoNatura AB
Dataanalys & syntes

Hernán De Angelis - kortfattad CV

Kort om mig

HDA

Kompetenser och färdigheter

Arbetslivserfarenheter

Utbildning

Annan relevant utbildning

Länkar