GeoNatura logo

GeoNatura
Dataanalys & syntes

Förmågan att hantera, tolka och presentera information är en nyckelfaktor för de flesta organisationer. GeoNatura finns för att hjälpa dig att lyckas med just det: dina analyser, informationsflöden och sammanställningar.

GeoNatura har erfarenhet av nästan alla steg i ett informationsflöde, från insamling till visualisering. Vi kan bearbeta olika sorters data och metadata men kan lite extra om just geodata och miljödata. Vi kan även ordna skräddarsydda utbildningar och föreläsningar.

GeoNatura kan bistå din organisation med:

GeoNatura är ett litet företag som strävar efter hög kvalitet, tydlig kommunikation och konkreta resultat.

Välkommen med din fråga: info at geonatura.se